YGS’ye başvurular 3 Ocak’ta başlayacak

Başvurular, 13 Ocak 2012 tarihine kadar yapılabilecek.
Adaylar 2012-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna, ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar isterlerse
örnek kılavuzları başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.
Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların
uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme
Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.
ÖSYS’nin ilk sınavı olan YGS’ye başvurular 3-13 Ocak 2012 tarihleri
arasında yapılacak. 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön
lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar
2012-ÖSYS’ye başvuracak.
Van’da öğrenim gören ancak deprem nedeniyle öğretime devam edilemediği
için diğer ortaöğretim kurumlarına nakledilen ve 2012-ÖSYS’ye başvurmak isteyen
son sınıf öğrencileri ise öğrenime devam ettikleri ortaöğretim kurumunda
başvurularını yapabilecekler. Öğrenime devam ettikleri okullarının başvuru
merkezi olmaması durumunda ise bu öğrenciler okul müdürlükleri tarafından en
yakın başvuru merkezine yönlendirilecek.

Kimler başvurabilecek?
ÖSYS’ye 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (Lise veya
dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,
ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim
kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan
durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.
Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda
olmayan adaylar da 2012-ÖSYS’ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar
2012-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak
yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek.
Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaşlığını kaybedenlerin 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olmaları
durumunda 2012-ÖSYS’ye başvurabilecek.
Bu adaylar 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları
durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilecekler.
Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına başvuran
adaylar sınavsız yerleşebilecek. Bu adayların dışındaki tüm yükseköğretim
programlarına girmek isteyen adayların 2012-YGS’ye girme zorunluluğu bulunuyor.
Sınavsız yerleştirme yapılan ön lisans programlarının boş kalan kontenjanlarına,
alan dışından yerleştirme yapılırken ilgili 2012-YGS puanları kullanılacak.

Başvuru, ücret yatırılmadan yapılmayacak
ÖSYS’ye başvuruda ortaöğretim kurumu (okul) müdürlükleri ve ÖSYM Sınav
Merkezi Yöneticilikleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste
birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet
veren bir başvuru merkezi bulunacak.
ÖSYS Başvuru Merkezlerinin adresi, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet
sitesinde yer alacak.
Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını
okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Okulun bağlı olduğu
başvuru merkezi çalışır durumda değilse de okul müdürü adayları belirli bir
başvuru merkezine yönlendirecek.
Mezun durumdaki adaylardan, 2010 ve 2011-ÖSYS’nin her ikisine de
başvurmamış olanlar ile 2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından en az birini bir
başvuru merkezi aracılığıyla yapmamış olanlar, 2010 veya 2011-ÖSYS’ye başvurmuş
olanlardan son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar
başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek.
Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS’ye başvurmuş olan ve
öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar, başvurularını bireysel olarak
internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir başvuru merkezi
aracılığıyla da yapabilecek.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan,
başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan,
sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine
gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını posta yoluyla yapacak.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu’nu
doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra
okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.
Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce
başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvuru
işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları
gerekiyor. 2010 veya 2011-ÖSYS’ye başvurusunda ve bilgilerinde hiçbir değişiklik
olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerli
olacak.

Ücret internet üzerinden de bankalara yatırılabilecek
Sınava yurt içinden başvurmak isteyen adaylardan, ”YGS’ye girmek
istiyorum” seçeneğini işaretleyenler 35 TL’yi, ”YGS’ye girmek istemiyorum,
sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler 10 TL’yi
kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatıracak.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bu ücreti yatırmak için
banka görevlisine T.C Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgileri ile kaç TL
yatıracağını bildirmesi yeterli olacak.
Adayların bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekiyor.
Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da
bankaya ücret yatırabilecek.

Fotoğraf, yüzü açık şekilde çekilecek
Adayın başvuru merkezine giderken yanında doldurulmuş Aday Başvuru Formu,
TC Kimlik Numarası ile güncel bir fotoğraf bulanan nüfus cüzdanı veya pasaport,
mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, yurt
dışında öğrenim görenlerin öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript,
karne gibi onaylı bir belge, özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet
hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine
ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu
olması gerekiyor.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formu’ndaki bilgiler
ile birlikte adayın web kamerasıyla alınacak fotoğrafı elektronik ortama
aktarılacak. Kılavuzda buna ilişkin ”Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru
merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü
tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm
özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan
kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde salon başkanının sizi sınava
almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde
bulundurunuz” denildi.
Kılavuzda yer verilen bilgilere göre, başvuru merkezindeki görevli
tarafından onaylanarak adaya verilen ”2012-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri” adlı
belgenin adaylarca saklanması gerekiyor. Adaylar, bu aşamadan sonra öğrenim
bilgilerinde yapacakları belgeye dayalı her türlü değişiklik için doğrudan
ÖSYM’ye başvuracak.

Şifreler kriptolu olarak sistemde tutuluyor
Başvurusunu internet aracılığıyla yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet
sayfasında ”2012-ÖSYS Bireysel Başvuru” başlıklı alana girecek ve buradaki
açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yapacak.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan özürlü adayların dilekçeleri
ile sağlık raporlarının bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekiyor.
Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık raporlarını
ÖSYM’ye göndermiş olsalar da, bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve
raporlarının bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye
ulaştıracaklar.
Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dahil olan
adaylara ücretsiz olarak şifre veriliyor. Şifre bu yolla sadece bir kez
edinebilecek şifre, geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutuluyor.
İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün olmayacak.
Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğa adaya ait
olacak.
Adaylar bu şifre ile sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve
tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve
yerleştirme sonuçlarını edinme gibi işlemlerini yapabilecek. Şifre, hem bu
sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili
elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday özenle
korunması, kesinlikle kimseyle paylaşılmaması gerekiyor.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin
internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilecek. Bu sırada yöneltilecek
sorulara doğru cevap veremeyen adaylar ise yeni şifre edinmek için ÖSYM başvuru
merkezlerine nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak, 2 TL hizmet ücreti karşılığı
yeni şifre edinebilecek.
YGS, 1 Nisan 2012 Pazar günü yapılacak.

ulusalkanal.com.tr

Reklamlar

Yorum yapın yada içinizi dökün rahatlayın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: