YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ’NDE KADROLAŞMA

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) ve Tıp Kurumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki kadrolaşmayı çok çarpıcı örneklerle ortaya koydu.

İşte rektöründen, öğretim üyelerine kadar bir üniversitede nasıl kadrolaşma yaşandığının fotoğrafı:

“21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile 8 yeni üniversite kurulmuştur. Bu yeni üniversitelerden biri de Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’dir. Cumhurbaşkanlığı tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kurucu Rektörlüğüne Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Doğan atandı. Kurucu Rektör Metin Doğan, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Özgeçmişine baktığımızda 2005 yılında doçent unvanını aldığını görüyoruz. Dr. Metin Doğan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevini sürdürürken, Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 1 Ekim 2010 tarihli toplantısında alınan kararla profesörlük kadrosuna atandı.

Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu Metin Doğan’ı profesör atadıktan iki hafta sonra 14.10.2010 tarihli toplantıda Sakarya Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında 05.06.2009 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereğince Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapmak üzere (Başhekim olduğu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine profesör olarak geri dönmek üzere) 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca görevlendirilmesine ilişkin karar aldı. Yani doçent Metin Doğan profesör olarak atandığı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 14 gün kaldıktan sonra, profesör olarak Atatürk Hastanesi’ndeki başhekimlik ve klinik şefliği görevine geri döndü.

Dr. Metin Doğan’ın adeta jet hızıyla cereyan eden akademik yükselişi sadece 14 gün görevde kaldığı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör olarak atandıktan 2 ay sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kurucu Rektörlüğüne atanmasıyla ile taçlandırıldı. Kurucu rektör olmak için 2 aylık jet profesör olmak yeterliydi ama üniversitenin tıp fakültesine atanacak olan öğretim üyeleri için bambaşka kriterler aranıyordu. Bu kriterler adeta adrese teslim cinsinden kişiye özel kriterlerdi.

İŞTE O KRİTERLER

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalına profesör olarak atanmak için en az 10 yıl profesörlük yapma koşulu getirildi. Bu da yetmedi en az 5 yıl sağlık idareciliği yapmış olmak koşulu eklendi. Adayı daha açık biçimde tarif etmek için çalıştığı alanlar da ilanda ön koşul olarak sıralandı. Şarbon, menenjit, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve pandemik grip konularında çalışma ve deneyim sahibi olma şartıydı bunlar. Yüzlerce enfeksiyon hastalığı içinde sadece dördünün ön koşul olarak getirilmesi oldukça dikkat çekiciydi. İlanda eksik olan herkesin malumu olan profesörün adının ve açık adresinin yazılmamış olmasıydı. Bu durum aşağıdaki kadrolarda da benzer biçimde kişiye özel amaç taşıdığından idarenin takdir yetkisinin keyfi kullanılamayacağı ve hukuka uygun olması gerektiği temel hukuk ilkesine açıkça aykırıdır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çocuk Hastalıkları Ana Bilim dalındaki profesörlük kadrosu için de, Pediatrik hematoloji uzmanı olmak, en az 8 yıllık profesör olmak ve en az 3 yıl üst düzey sağlık ve hastane idareciliği yapmış olmak şartları aranıyordu.

Fakültenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı profesörlük kadrosu için getirilen koşullar daha da ilginçti. Adayın “fibromiyalji” konusunda çok yönlü çalışmaları olmasının yanı sıra, en az 2 yıllık üst düzey hastane ve sağlık yöneticiliği yapmış olma şartı aranıyordu. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanındaki yüzlerce hastalıktan sadece biri ve 2 yıllık idarecilik koşulu. Bu kadronun da adrese teslim olduğu ayan beyan ortadadır.

Psikiyatri Ana Bilim Dalı profesörlük kadrosu için aranan ön koşullar daha da ilginçti. En az 10 yıl üniversite öğretim üyesi deneyimi olmak, insan metabolizması ve psikiyatri, kadın ve psikiyatri konularında bilimsel çalışma yapmış olmak, ilaveten EEG ve psikiyatri konusunda eğitim alması şartları getiriliyordu. Burada da yüzlerce psikiyatrik hastalık arasından seçilen üç hastalık alanı ve 10 yıllık idarecilik koşuluyla adrese teslim bir kadro daha yaratılmış oluyordu.

Nöroloji Ana Bilim dalı profesörlük kadrosu için aranan koşullar da benzerdi. “En az 5 yıllık profesör olmak ve en az 3 yıl hastane yöneticiliği yapmış olmak” ve “Elektrofizyolojik çalışma ile EMG sertifikasına sahip olmak” ve bu konuda en az 10 yıllık deneyime sahip olmak. Bu koşulların tümünü birden taşıyan yalnızca bir profesör olduğu ve bu kadronun da adrese teslim amacını taşıdığı çok açık ortadadır.

Biyokimya Anabilim Dalındaki doçentlik kadrosu için aranan koşullar da çok ilginçti. “Oksidatif stress” konusunda bilimsel çalışmaları olmak ve idrar protein ölçümünde yeni bir teknik geliştirmiş olma şartı aranıyordu. Türkiye’de biyokimya alanında bu iki koşulu taşıyan tek kişinin olması çok muhtemeldi ve bu kadro da adrese teslim olarak belirlenmişti.

Biyoistatistik Ana Bili Dalı için belirlenen koşullar da çok ilginçti. Biyoistatistik alanında, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde yüksek lisans düzeyinde en az 5 yıllık üniversite öğretim elemanı olarak ders vermiş olmak ayrıca, “beslenme ve sağlık alanında proje yürütücülüğü yapmış olma şartı” aranıyordu. Bu kadronun da adrese teslim olduğu ayan beyan ortadadır.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalındaki yardımcı doçentlik kadrosu için aranan koşullar, “konstipasyon (kabızlık) cerrahisi” ve “deneysel diyabet ve endotel hasarı konusunda” deneyim sahibi ve çalışmaları bulunma şartları olarak belirlenmişti.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı yardımcı doçentlik kadrosu için tıbbi onkoloji uzmanı olma ve “mide kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi” konusunda çalışma ve deneyim sahibi olma şartı aranıyor. Onkolojideki yüzlerce çalışma alanından yalnızca biri tercih edilmiş.

Ortopedi ve Tarvmatoloji Kliniği için ilan edilen iki profesörlük kadrosunun da diğer kadrolar gibi adrese teslim olduğu çok açık görülmektedir. Bunlardan birinde çocuk ortopedisi konusunda yeni teknikler geliştirmiş ve uygulamış olmak ayrıca en az 5 yıllık üst düzey sağlık idareciliği yapmış olma koşulu, diğerinde ise eklem cerrahisi ve klinik anatomi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olma ve 2 yıl hastane ve sağlık idareciliği yapmış olma koşulu aranıyordu. Kurucu rektörlüğe atanan kişinin yalnızca iki aylık profesör olduğu bir üniversitenin tıp fakültesi öğretim üyesi kadroları için belirlenen 2 ile 10 yıl arasında idarecilik yapma koşulları çok ilginçtir.

BUNUN ADI YANDAŞ KADROLAŞMA

Görüldüğü gibi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinde aranan kriterler evlere şenliktir. Atanması planlanan öğretim üyelerinin açıkça adları yazılsa daha tutarlı olunurdu. Amaç atanacak kişinin adını yazmadan bunu bilim ve hukuk adına yutturabilmektir.

Önce kadronun tamamı belirleniyor. Ardından bu kadroya zemin oluşturuluyor. Bu kişilerin bireysel özellikleri soruluyor, profesörlük veya doçentlik unvanını alma sürecinde hangi kursa, hangi toplantıya katıldığı öğreniliyor. Verilen ilanda o kişinin profili çiziliyor. Örneğin bu kişilerin firma desteği ile Amerika’da veya Avrupa’daki bir merkezde bazen tek bir cümle İngilizce konuşmadan katıldıkları kurslardan firma sponsorluğunda o kişi adına aldığı sertifikaları ayırt edici özellik olarak belirleniyor. Eğer sertifikası yoksa bu sefer başka özelliklerini tanımlıyorlar. Örneğin kardiyoloji dalında doçent olarak atanmak için uyku apnesi konusunda çalışma yapmış olmak. Dışkapı Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne dönüşünce oraya sadece uyku apneli hastalar mı gelecek? Uyku apnesi dışında kalan ciltler dolusu hastalığın her birine göre başka hekim mi alacaksınız? Dahiliye profesörünü ayırt ettirici bir tanımlama: Tiroid hastalıklarında “perkutan lazer ablasyon metodu” ve “elastosonografi” konularında deneyim sahibi olmak. O zaman tiroid dışındaki diğer organlarında hastalıkları olan insanların problemleri üniversitenin yeni oluşturulan kadrosunu ilgilendirmiyor diyebiliriz. Örneğin karaciğer konusunda çalışmanız varsa ağzınızla kuş tutsanız bu kadroya giremezsiniz. Kardiyoloji profesörü kadrosu için sunulan ön koşul şu: İnvaziv kardiyoloji konusunda deneyimli ve “ Karotis anjiyoplasti ve stent uygulamaları” konusunda uluslararası sertifikasyon sahibi olmak.. Bu ön koşulun sunulması kardiyoloji alanında profesörlük unvanına kadar erişmiş insanlar arasında ayırım yapmada asla bilimsel ve hukuki bir zemin sağlayamaz.

Kardiyoloji alanında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve YÖK statüsünde uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde yasalar çerçevesinde kardiyolojinin alt branşları ayrılmamıştır. Yani kardiyolojinin çalışma sahası içindeki alanlar olan İnvasiv Kardiyoloji, Elektrofizyoloji, Klinik Kardiyoloji, Ekokardiografi gibi uygulamalarına ait alt branş grupları oluşturulmadığı gibi bu alanlarda kişinin kompetan olduğunu belgeleyen bir sertifikasyon da söz konusu değildir. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre kardiyoloji uzmanı, kardiyoloji uzmanıdır. Uzmanlık sonrası dönemde de Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre profesör dahil akademik kadroya ulaşmış tüm uzmanların bu alanda kompetanlığını gösteren bir sertifika da söz konusu değildir. Alt branşlara ayrılmamış bir hekimlik uygulama alanında başvuru yapacak adayda Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre geçerliliği olmayan bir belgenin ön koşul olarak aranması ve dayatılması söz konusu olamaz. Kaldı ki bu ön koşulda ileri sürülen karotis anjioplastisi ve stent uygulamaları konusunda farklılığı olduğu ima ettirilen özelliğin kardiyoloji alanında olduğu dahi tartışmalıdır. Ön koşul olarak dayatılan sertifikalar uluslar arası boyutta para karşılığında verilen kurslar sonucu elde edilmiş belgeler olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde bu sertifikaların hiçbir yasal/hukuki karşılığı da yoktur. Böyle bir belgenin o kişinin bilimsel standardını yükselttiği de iddia edilemez. Başka bir akademisyen Karotis stenti değil de ritm bozukluğu araştırmaları, eko veya nükleer kardiyoloji gibi kardiyoloji alanındaki başka konularda birçok kursa katılmış ve belge almış olabilir. Kadro ilanındaki bu koşul sadece karotis stenti konusunda kursa katılan kişi için bilimsel dayanağı olmayan pozitif bir ayrımcılığa yol açmaktadır..Bu tip kurslar hemen daima karotis stenti satan bir firmanın ekonomik desteği ile organize elden kurslar olup, firmalarca bu eğitim sonrası o işlemi öğrenen hekimin o malzemeyi çok miktarda kullanarak tüketimini artırması amaçlanmaktadır. Araştırıldığı taktirde bu sertifikaların maddi sponsorluğunu medikal firmaların yaptığı anlaşılacaktır.

Özetle Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki akademik kadrolar için dayatılan ön koşullar adayların anayasal/yasal hakları olan eşit başvuru hakkını elinden almaktadır ve kadrolaşma amaçlıdır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yalnızca tıp fakültesi değil siyasal bilgiler, işletme, mühendislik/doğa bilimleri, hukuk ve insan/toplum bilimleri fakültelerinde ilan edilen akademik kadrolar da kişiye özel teslim türündendir.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) ve Tıp Kurumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki yandaş kadrolaşma amaçlı, bilime, hukuka ve etik değerlere açıkça aykırı bu girişime karşı hukuksal mücadele başlatacaktır.

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Başkanı

Dr. Mehmet ALTINOK
Tıp Kurumu Başkanı”

Odatv.com

Reklamlar

Yorum yapın yada içinizi dökün rahatlayın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: