MEHMET BARANSU YARGILANACAK MI

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın avukatları Balyoz Davası’nın görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na 3 ayrı dilekçe sundu.

HİLMİ ÖZKÖK VE AYTAÇ YALMAN

Dilekçelerden biri Balyoz Davası’nda sık sık isimleri geçen ancak ifadelerine başvurulmayan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın ifadesinin alınması talebiydi. Hilmi Özkök’ün “Balyoz Darbe Planını bildiği ve engel olduğu” yolundaki yayınları mahkemeye sunan Doğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten bu iddiaların sorulmasını istedi. 1. Ordu’da seminerin olduğu tarihlerde kendisinin sicil amirinin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman olduğunu hatırlatan Çetin Doğan, Yalman’ın seminerin bütün bilgisine vakıf olduğunu söyledi. Özellikle iddianamede geçen ve savcıların sözkonusu darbeyi Yalman’ın önlediği iddiaları nedeniyle Yalman’ın ifadesine başvurulması gerektiğini ifade etti. Seminere katılan gözlemcilerin de ifadelerinin alınmamış olmasını eleştiren Çetin Doğan mahkemeye “böyle soruşturma olur mu” sorusunu sordu.

HUKUK TARİHİNDE İLK

Doğan’ın mahkemeye sunduğu ikinci talep ise hukuk tarihine geçecek türdendi. Doğan, Balyoz İddianamesi’nin 55-60 arası klasörlerinde sözkonusu belgelerin kısaltmalar kullanılarak yayınlandığını, bunun hukuk tarihinde ilk olduğunu söyledi. Doğan bu durumu söyle yorumladı: “Öncelikle 55-56-57-58-59 ve 60 nolu klasörlerde bulunan tüm belgelerde soruşturma savcıları tarafından kısaltmalar yapılmıştır. Bunun nasıl gerçekleştiğini bilememekteyiz. Bir davaya kanıt olan belgenin içine girilerek kısaltma yapılması öyle sanıyoruz ki dünya hukuk tarihinde ilk olarak addedilebilecek bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bize, belgenin içine girilerek kısaltmalar yapılabildiğine göre belgeye birçok ekleme yapmanın da mümkün olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.” Doğan belgelerin kısaltma yapılmadan kendisine bir örneğinin verilmesini istedi. Çetin Doğan belgelerin orjinal halinin kısaltma yapılmadan yandaş medyada yer aldığını hatırlattı. Sözkonusu kişilerin korunması ise bu belgelerin neden yandaş medyaya sızdırıldığını sordu.

Balyoz Belgeleri’nde sözkonusu belgelerin 2008 yılından sonra yazıldığını ortaya koyan onlarca delilin olduğunu örnekleriyle hatırlatan Çetin Doğan, CD’lerin bir örneğinin kendilerine verilmesi gerektiğini, bunun hukukta “silahların denkliği” ilkesince olduğunu ifade etti. Çetin Doğan’ın bu davranışı, sözkonusu CD’leri ayrıntılı bir adli bilişim labaratuarında inceleteceği şeklinde yorumlara neden oldu. Hatırlanırsa kamuoyunu uzun süre meşgul eden Kafes Planı hem Boğaziçi Üniversitesi’nin hem de ABD’de Adli Bilişim Uzmanı Yalkın Demirkaya’nın raporu ile yalanlanmıştı.

Çetin Doğan’ın son dilekçesi dün basına da yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Çetin Doğan Taraf Gazetesi’nden Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Adnan Demir ve belgeleri Taraf’a verenler hakkında şikayetçi oldu. Doğan Balyoz Belgeleri’nin sahte olduğunu gösteren delilleri hatırlattıktan sonra sözkonusu isimlerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme(TCK 220) , Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etme (220/7), Örgütün Amacının Basın Yoluyla Propogandasını Yapmak (220/8), İftira (TCK 267), Suç Uydurma (TCK 271), Suç İçin Anlaşma (TCK 316), Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Yayınlama (TCK 326), Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207), Askeri Casusluk (TCK 337)” suçlarından yargılanmalarını talep etti.

BARANSU’NUN DAVRANIŞLARI

Çetin Doğan, Balyoz Planı’nda varolan çelişkileri gösterdikten sonra Mehmet Baransu’nun bir örgüt üyesi olduğuna ilişkin şu kanıtları gösterdi:

“İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/283 Esas sayılı Dosyasına konu iddianamenin ek klasörlerinde yer alan söz konusu dokümanların varlığı 11 No’lu CD’nin sahte olduğuna ve bu CD’nin en erken 2008 yılında hazırlanmış olabileceğine işaret etmektedir. Tespit edilen tüm bu tarih çelişkileri iddianame ek klasörleri içinde yer alan dokümanların incelenmesi ile saptanmıştır. Özel Yetkili Savcıların hazırladıkları İddianameye temel dayanak olarak aldıkları 11 No’lu CD’nin sahte olduğu tartışmasız olarak ortaya çıktığı için Cumhuriyet Savcılarına bu aşamada düşen görev, Dava Dosyasının Delil klasöründe yer alan (11), (16), ve 17 No’lu Sahte CD’leri hazırlayan şahıslar ile Sahte CD’leri ve Belgeleri Taraf Gazetesi Yazarı Mehmet Baransu’ya teslim eden şahıs/şahısların yakalanması için gerekli soruşturmaya başlanması ve böylece hukukun gereğinin yerine getirilmesidir. Bu konuda başlangıç noktası herşeyden önce Mehmet Baransu’nun sorgulanması ve haber kaynağım diyerek kimliğini bilerek gizlediği şahsın ortaya çıkartılmasıdır. Zira CD’leri Mehmet Baransu’ya verenlerin masum bir haber kaynağı değil “örgütlü bir suç şebekesinin” elamanları olduğu ortaya çıkmıştır. Aşağıda yer alan kupürden de anlaşılacağı gibi CD’lerin 21.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesi Muhabiri şüpheli Mehmet Baransu tarafından Başsavcılığa verildiği 308814 ve 308848 numaralı TEM Şube görevlilerinin tuttukları 23.02.2010 günlü raporda yazılı bulunmaktadır. (EK KLASÖR 1 PDF SAYFA 2/516 DİZİN SAYFA: 515)

Gene aynı raporun devamı sayfalarında ise 27.01.2010 günü TEM Şube Müdürlüğü elemanlarınca Taraf Gazetesi’ne gidildiği ve teslim edilen belgelerin orijinal nüshalarının istenildiği ancak orijinallerin kendilerinde bulunmadığının beyan edildiği belirtilmektedir.

Ancak 29.01.2010 tarihinde yani belge orjinallerinin kendilerinde bulunmadığını beyan etmelerinin üzerinden 2 gün geçtikten sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Bilal BAYRAKTAR tarafından talimat verilerek Terörle Mücadele Şube görevlileri yeniden Taraf Gazetesi’ne gönderilmiştir. Bu kez Şüpheli Mehmet Baransu CD’lerdeki belgelerin orjinallerini ismini bilmediği haber kaynağı tarafından kendisine verildiğini ve bu belgeleri Başsavcılığa teslim etmek istediğini belirtmiştir. Ancak konuya ilişkin “Karargâh” adında bir kitap da yayınlayan Şüpheli Mehmet Baransu’nun aşağıda özetlenen gerçek dışı söz ve kuşkulu davranışları sonucu, “Balyoz Tertibinin” bir parçası olduğu konusunda ciddi bulgular (kanıtlar) ortaya çıkmıştır.

BARANSU’NUN GERÇEK DIŞI BEYANLARI
1. GERÇEK DIŞI BEYAN.

“Balyoz darbe belgelerinin altında imza var.”

En başından beri Baransu’nun tekrarladığı GERÇEK DIŞI BU BEYANI, “Balyoz Darbe Planı” belgesinin altında Çetin Doğan’ın imzası olduğu savıdır. Taraf Gazetesi’nde 20 Ocak 2003’de yayımlanan haberde aynen şöyle yazmaktadır: “Planın altında “Balyoz Sıkıyönetim Komutanı” ünvanıyla imzası olan Orgeneral Doğan …” Dün gerçeği sadece sahte planı hazırlayanlar ile bunu piyasaya servis edenler biliyordu. Bugün gerçek herkes tarafından biliniyor: Balyoz Planı ve eklerinin hiçbirinde ıslak ya da kuru bir imza bulunmamaktadır. Aynı haberde: “Dönemin Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın, dönemin Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral İbrahim Fırtına’nın ve Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek’in imzasını taşıyan harekât planları (…) bu belgeler arasında yer alıyor”


Gerçek ise:
Balyoz, Oraj, Suga planları ve eklerinin hiçbirinde ıslak ya da kuru bir imza yok. Baransu aynı haberi Karargah adlı kitabında yayımlarken küçük bir değişiklik yapmış (Sayfa 365): “Dönemin Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın, dönemin Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral İbrahim Fırtına’nın ve Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek’in elektronik imzasını taşıyan harekât planları (…) bu belgeler arasında yer alıyor” Bu beyan da doğru değildir. BARANSU elektronik imzanın ne demek olduğunu bilmesine karşın kamuoyunu yanıltmak için kasten elektronik imzadan söz etmektedir. Gerçek ise: Bu belgelerde hiç kimsenin elektronik imzasının bulunmadığıdır.

2. GERÇEK DIŞI BEYAN

“Bilirkişi Raporları: CD 1. Ordu’dan ÇIKTI” (Baransu’nun Karargâh kitabı, sayfa 488) “Emniyet Kriminal Dairesi ve TÜBİTAK’tan gelen cevaplar CD’lerin hazırlandığı bilgisayarın 1. Ordu Komutanlığı’na ait olduğu ve belgelerin 2003 yılında kullanımda olan Word yazılımıyla hazırlanıp, CD’lerin üzerine bu tarihten sonra herhangi bir kayıt yapılmadığı şeklindeydi.”

Gerçekte ise TÜBİTAK ve Emniyet Kriminal Dairesinin, CD’lerin 1. Ordu’ya ait bilgisayarlarda hazırlandığına dair bir tespiti yok. Balyoz İddianamesinin ek klasörlerinde yer alan TÜBİTAK ve Emniyet Bilirkişi Raporlarından bu açıkça görülebilir. Zaten sadece sözkonusu CD’ler üzerinden yapılan bir inceleme ile böyle bir tespitin yapılması da teknik olarak mümkün değil.

3. GERÇEK DIŞI BEYAN

“Hilmi Özkök darbeyi önledi” (Baransu’nun Karargâh kitabı, sayfa 466)

“Balyoz Darbe Planını hazırlayanlar darbe günü olarak 19 Mart 2003 tarihini seçmisti. Ancak dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve TSK içindeki darbe karşıtı subayların harekete geçmesiyle darbe önlendi.”
Gerçekte ise: Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Balyoz Darbe Planı ile ilgili elinde bilgi ve belge olmadığını açıkça ifade etti. Haberi olmadığı darbe planını da engellemiş olamaz.

BARANSU’NUN KUŞKULU DAVRANIŞLARI

1. 21.01.2010 günü CD ve bir takım belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildikten 6 gün sonra 27.01.2010 günü savcılık orjinalleri istemiş ve şüpheli Mehmet Baransu “orjinaller bizde yok diye” beyanda bulunmuştur. Gerek Savcılığa gerekse Tem Şube Müdürlüğü Görevlilerine belgeleri kendisine veren kişiyi tanımadığını ve ismini bilmediğini hatta öğrenirse bildireceğini beyan etmiştir. “İsmini biliyorum, kim olduğunu biliyorum ama haber kaynağını gazeteciler açıklamaz bu nedenle açıklamıyorum” dememiş, “ismini bilmiyorum “ ifadesini kullanmıştır.

2. İki gün sonra bu ismini bilmediği “gizliyüz” Baransu ile iletişime geçmiş ve Cumhuriyet Savcılığının orijinalleri istediğini öğrenerek, getirip teslim etmiştir.
3. Şüpheli Mehmet Baransu, Tem Şube Md. Görevlilerine, Savcılığa ve sonrasında da kamuoyuna doğruyu söylememiştir. Yalanlarla örülmüş bir tertibin, aleyhine tertip düzenlenen Silahlı Kuvvetler mensupları üzerine örtülmesi için gerçekdışı bilgileri haber diye kamuoyuna yansıtmaya ve yaratılan bilgi kirliliği içinde yalanların gerçekmiş gibi algılanmasına neden olmaya devam etmiştir.

Çetin Doğan’ın iddiasına göre TSK ile mücadele için kurulan bir örgütlenme vardı ve Taraf yazarları da bu örgütlenmenin parçasıydı. Çetin Doğan’ın suç duyurusunun sonucu merakla bekleniyor.

Odatv.com

Yorum yapın yada içinizi dökün rahatlayın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: