Hanefi Avcı’nın Kitabı: Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat

Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yeni çıkan kitabı “Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat”, çok tartışılacak. Odatv, Avcı’nın söylediklerini 3 yıldır bu sayfalarda dile getiriyor, anlatıyordu.

Şimdi Hanefi Avcı, birebir tanıklığıyla milat sayılacak açıklamalarda bulundu. İşte o kitaptan çarpıcı bölümler…

“Susurluk olaylarında devletin içindeki çeteleri korkusuzca açıklayan, görev yaptığı her yerde yolsuzlukla mücadelede isim yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 14 yıl sonra yeniden konuşuyor.

Avcı, “Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında, Ergenekon ve Balyoz davalarını, polis teşkilatının içindeki Gülen cemaatinin nasıl örgütlendiğini, CHP eski lideri Deniz Baykal’ın istifasına yol açan kasedi, generalleri istifaya zorlayan telefon konuşması kayıtlarını ve Türkiye’yi derinden sarsan daha pek çok olayı sorguluyor.

‘GÖRDÜĞÜM manzara korkunç; kadrolu devlet adamları devleti yönetmiyor, Emniyet Genel Müdürü, hatta İçişleri Bakanı haklı olduğunu bildiği bir kişiyi, doğruluğundan emin olduğu bir olayı ya da davayı savunamıyor, güvendiği ve inandığı adamları tuzağa düşürülüyor, haysiyetleri ile oynanıyor ama onlar bu kişilere sahip çıkamıyor. O zaman bu teşkilatı kim yönetiyor? Bu kamu gücünü kimler gasp etmiş kullanıyor, gücün sahibi olması gerekenler ellerindeki gücün gaspına neden ses çıkarmıyor, güçlerini geri almak için çabalamıyorlar?’

Bu dehşet tablosunu tasvir eden kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı. Tanınmışlığını, yıllar önce Susurluk olaylarında korkmadan Emniyet, MİT ve Jandarma içindeki çeteleri açıklamasına, çalıştığı her yerde mafya, yolsuzluklara karşı yaptığı operasyonlara, telefon dinlemesi deyince akla gelen ilk isim olmasına borçlu. Avcı, 14 yıl sonra yine konuşuyor. Bu kez “Haliç’te yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabıyla. “Dinleniyoruz, hepimizi dinliyorlar” korkusunu hiçbir zaman ciddiye almadığını ama kendisinin de kanunsuz şekilde dinlendiğini keşfettiğinde şok geçirdiğini, binlerce insanın aynı şekilde dinlendiğini, hâkimlere, savcılara bu kayıtlarla şantaj yapıldığını, anlatıyor.

Sadece bunları değil, Danıştay saldırısından Ergenekon’a, Balyoz operasyonlarına, Nuh Mete Yüksel’in, Deniz Baykal’ın seks kasetlerine, generalleri istifaya zorlayan telefon konuşması kayıtlarına, savcı ve hâkimlere şantaj yapan, emniyet içinde yuvalanmış “garip polisler”e, devletin tüm kurumlarını adım adım ele geçiren Gülen cemaatinin nasıl örgütlenip çalıştığını örneklerle şöyle gösteriyor:

DANIŞTAY SALDIRISI

Ergenekon davasında ortaya konan iki konu çok kesin ve net olarak yanlış ve mantıksızdır: PKK, Dev-Sol, Hizbullah gibi örgütleri Ergenekon’un yönettiği iddiası yanlıştır. Böyle bir şeyin gerçek olamayacağını aklı ve mantığı olan herkese ben iki kere iki dört eder kesinliğinde ispatlayabilirim. Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan saldırı, Hrant Dink’in öldürülmesi, Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı gibi olayların görünen bugünkü faillerinden başka Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve makul birini ikna edemez. Bu iddialar zorlamadır.

ERGENEKON DAVASI

Ergenekon örgütünün varlığı konusunda yazılı belge, doküman, örgütsel faaliyet sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri konusunda hiçbir ciddi emare yoktur. Geçmişte Türkiye’de meydana gelen pek çok olayın (Malatya’daki Zirve Yayınevi Katliamı, Rahip Santoro Cinayeti) Ergenekon örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edilerek epey bir süredir uydurma tanık vs. aranmaya başlandığı net olarak görülüyor. Amacın olayları aydınlatmak değil, Ergenekon’la irtibatlandırmak olduğu açıkça ortadadır.

GARİP POLİSLER

Polis teşkilatı eskiden birbirini korur, kollar, birbiri aleyhine şahitlik yapmazdı. Her olayda delil ararız ama polisin karıştığı bir olayda daha ciddi, daha inandırıcı deliller bulmadan o polisi şüpheli yapmayız. Bu, zorlu görevlerde beraber çalışmanın verdiği dayanışma ve yakınlaşma duygularıdır. Oysa şimdi işler değişti. Bir grup polis kritik noktaları ele geçirmiş, diğerlerine suç isnadını da aşan resmen iftira atmaktan geri durmuyor. İşlenmiş bir suçu aydınlatmak gibi bir amaçları yok, tahkikat sırasında dinleme ve izleme yaparken temiz ve dürüst olduklarını bildikleri, birlikte çalıştıkları kişilere iftira ediyorlar.
Şunu artık bilmeliyiz ki karşımızda arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yok, bir ideolojiye, bir gruba bağlanmış, o grubun disiplinine tâbi olmuş örgüt mensupları var. Artık bunu kabullenmeliyiz.

İLLEGAL İLİŞKİ

Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki elemanları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir faaliyettir, karşımızdaki kişiler polis, hâkim ve savcı değil, örgütün / cemaatin elemanlarıdır. Devletin hukukunu değil, cemaatin talimatlarını yerine getirmektedirler. İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir’deki bazı özel yetkili savcılar ile bu iller dışındaki bazı polis birimleri arasında illegal bir ilişkinin varlığı açıkça gözükmektedir. Özel yetkili savcılar tarafından bu iller dışında gözaltına alınan ya da aranan kişiler hakkında karar çıkarmadan önce kimlik, iş ve ev adresleri gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Normalde bu bilgiler o illerin savcıları veya çok uygun olmasa da Emniyet Müdürlükleri üzerinden resmi yazışma yoluyla temin edilmesi gerekirken, bugüne kadar hiçbir yazışma yapılmamıştır. O halde bu bilgiler nasıl temin edilmiştir?

İHBAR EDİYORUM

Kozmik odalarda birkaç gün süren aramalar yapıldı. Burada hangi şüphe ve delil vardı, hangi iddialar üzerine buralar arandı? Şimdi ben açıkça adres veriyorum, hukuksuz dinleme ve izlemeler var, bunları dilekçemde belirttim. İstihbarat Dairesi’nde cemaatin özel cihazları, elde ettikleri her türlü kanunsuz dinleme materyalleri mevcuttur, buralar neden aranmaz? Kozmik odanın aranmasında kimliği belli olmayan bir ihbarcı vardı, burada da ben açıkça ihbar ediyorum. Bulunacak yerleri de söylüyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi neden denetlenemez? İstihbarat Daire Başkanlığı’nda arama yapılsa, demirbaşa kayıtlı olmayan cemaatin kendine ait özel dinleme ve izleme aletleri bulunacağından hiç tereddüdüm yoktur.

NE YAPILMALI KILAVUZU

Özel yetkili mahkemelerin tüm hâkim ve savcıları emsali hâkim ve savcılarla değiştirilmelidir, bu sağlanmadan cemaate muhalif olan hiç kimsenin özgürlüğü ve hayatı güvencede olamaz.

CEMAATLER

Adalet Bakanlığı’nda cemaat taraftarı olduğu herkesçe bilinen Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve başta il savcılarını ve diğer savcı ve hâkimleri hiçbir hukuki şüpheye dayanmadan dinlettiren cemaat yanlısı müfettişler bu görevlerden uzaklaştırılmalıdır.

DİNLEMELER

Tüm özel yetkili mahkeme hâkimlerinin verdiği önleme (istihbari) dinleme kararları, bu konudaki TİB kayıtları ve İstihbarat merkezlerinde (polis-jandarma ve MİT) yasal olarak bu konuda tutmak zorunda oldukları tutanaklar birbirini teyit edecek şekilde kontrole tâbi tutulduktan sonra haksız ve şantaj amaçlı dinlemelerin tespit edilmesi gerekir.

YA BAŞBAKANKEN KASETLE ŞANTAJ YAPILSAYDI

BAYKAL’ın gizli kamerayla çekilen görüntülerini içeren kaset olayını kim yaptı, niçin yaptı? Baykal bu ülkede muhtemel başbakan adaylarından biriydi, ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanı olarak konjonktürün değişimine göre her zaman başbakan olması ihtimal dahilindeydi. Bu video görüntüleri daha önce çekilmiş. Baykal başbakan olsaydı ve ülke için kritik bir karar arifesinde birileri çıkıp elimizde bu görüntüler var, eğer şöyle davranmazsanız bunları kamuoyuyla paylaşacağız deseydi acaba durum ne olurdu? Acaba kaç bakan, kaç genel müdür, kaç komutan veya onların eşleri ve çocukları hakkında da bu veya benzeri görüntüler mevcuttur? Bu olayın ilk benzeri Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e yönelik hazırlanmıştı, bugün bu olayı cemaatin yaptığından en ufak şüphem yok.

BU KİTABI NEDEN YAZDIM

Aslında herkes biliyor ama kimse dillendirmiyor. Son zamanlarda gündemi meşgul eden tüm iddiaları yayan cemaattir, onlardan bilgi alan da, onlar adına konuşan da cemaatin adamlarıdır. Tarafsız basın mensubu, devletin polisi, savcısı numarasını artık kimse yutmasın, bu işler Emniyet ya da hukuk adına yapılmıyor, cemaatin planı ve programı doğrultusunda cemaatin talimatı ile gerçekleştiriliyor.

BU GİDİŞLE HERKES SİLAHA SARILACAK

TÜRKİYE’de adalet çürüyor, gerçi zaten çürümüştü ama bu defa yok ediliyor. Böyle giderse iş adaletten çıkacak ve insanlar silaha sarılacak. İnsanların hayatları, şerefleri ile bu kadar oynanırsa, onlara en yakışıksız isnatlarda bulunulursa, hayatta onurlarından başka kaybedecekleri olmayanlar, kendilerine atılan lekeyi temizlemek için her şeyi yaparlar. Bu duruma çok uzak değiliz artık.”

Odatv.com

benzer haberler

gazete manşetleri

Güneş 21 Temmuz 2010

Cumhuriyet 21 Ağustos 2010

Sözcü 21 Ağustos 2010

Reklamlar

25 Responses to Hanefi Avcı’nın Kitabı: Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat

 1. huseyn says:

  ben gercekten boyle buyuk bi emniyet mudurumuzu tebrik ederimm…gercekler her zaman acıdır hesabı…bu kitabın içindeki olayların ve cemaatle ilgili iddaların gercek olduguna kesinlikle inanıyorum boyle bi kıtabı sergiledigi için sayın emniyet genel mudurumuze tesskurlerimi sunarım…

  • sacit says:

   Hanefi müdür emniyet genel müdürü degil ESKİŞEHİR emniyet müd. arada çok fark var

   • m.kemal says:

    aptal herif orayamı takıldın isterse bekçi olsun

 2. osman says:

  gerçekten emniyet müdürümüzü cesaretinden dolayı kutluyorum dogrusunu söylemek gerekirse polisleri hiç sevmem ama hanefi müdürün bu cesaretinden sonra görüşüm degişti helal olsun

 3. adsız says:

  walla helal olsun cesaretine diyecek yok..aslında söylediklerinin dogru oldugunu herkes biliyor ama kimse sesini cıkarmıyor..fetullahtansan aç kalmazsın ama degilsen yandın.dinden bahseder ama kendi haberi yok

 4. Geri bildirim: Haliç’te Yaşayan Simonlar; TARTIŞMA YARATACAK KİTAP « Gizli Belge Kalmayacak

 5. abidin says:

  bencede helal olsun ama bu kanunsuz dinlemeler kendi döneminde başladı teşkilata kendileri nifak soktular halen kanunsuz dinlemeler devam etmektedir nerde adalet nerde hukuk nerede kanun

 6. memet says:

  ßéncéDé sayın müdürümüz çok iyi gerçekleri yansıttı..

 7. Geri bildirim: Top Posts — WordPress.com

 8. enes says:

  DAaha önce hiç kimse görevdeyken gerçekleri şöylememişti hep emekli olduktan sonra konuştular ben eskişehir emniyet müdürünü cesaretinden dolayı tebrik ederim

 9. ben oncelıkle emnıyet mudurumu cesaretınden dolayı tebrık edıyorum bu zamanda kımsenın gostermeye cesaret edemedıgı seyu yaptı ve anlatıgı herceye tum samımıyetımle ınanıyorum hıcde supem yok o kıtabı sonuna kadar da okucacak butun arkadaslarında okumalarını ısterım

 10. kemal says:

  bu adamın anlattıklarının hepsi yalan dört tane dincimi(cemaat)bu kadar şeyleri planlıyor galiba müdür emekliye ayrılıp siyasete atılmak istiyor

  • Gunes says:

   SEN SADECE DORT TANE DINCI GORUYORSAN GOZLUKCU DE KURTARAMAZ SENI. HANGI ULKEDE YASIYORSUN KEMAL? uzaydamisin? yoksa cemaatcilerden daha da mi cahilsin? yazik. Yorum icin kullandigin 3 4 cm. lik yeri ziyan ettigine yazik , adam gibi bir sey sanip ta bir cumlelik yazini okumak icin harcadigimiz zamanimiza yazik. tuh tuh tuh!!! Iste bazen insan bir cumle ile bile kendini belli eder dedikleri sey bu iste. hic bir sey soylemesen bos gonderseydin o yeri cahilligini belli etmezdin en azindan. yazik ettin kendine. tuh tuh tuh! Mudur iceriye alinacagini cok iyi biliyordu ve de soylemis birilerine kitabi yayinlamadan once : bana hayati zindan edecekler diye. ama adam buna ragmen yazdi cunku inandi yazmasi gerektigine.

 11. şahin says:

  Kitabı maalesef onlarca kitapçıyı dolaşmama rağmen bulamadım. Daha sonra internet üzerinden satış yapan sitelerde bu kitabı gördüm. Tam alırken arkadaşım almamamı alacağın internet sitesinin kime ait olduğunu öğrenmen gerektiğini, cemaatin internette birçok işe el attığını söyledi. Kredi kartından tut tüm bilgilerine ulaşıp yarın kendini ergenekon davasının bir parçası olarak görebilirsin dedi. Tabi yapılan bu şaka benim gibi bir üniversite öğrencisinin beynine bir çentik atmıştı. Her ne kadar saçma gelse bile ‘milyonda bir olur o da senin başına gelir’ durumu ile karşılaşmamak için yine kitapçıları dolaşıp bakmaya karar verdim. Ne yapıp edip bu kitabı edinmeye kararlıyım. Biliyorum önümde büyük bir devlet ve hatta cemaat gücü var ama ben bunları aşıp bu kitabı alacağım.

  • Gunes says:

   Kitabi bulabildin mi Sahin kardes? Umarim bulmussundur bunca zaman icinde .Bulamadiysan bana buradan yaz, e-mailimi veririm. Gercekten okunmasi gereken bir kitap. Cok detayli. Yalan oldugunu soyleyen kisiler eminim okumamislardir ve de cemaattendirler, okusalar ve dusunebilme yetenekleri oyle konusmazlardi. Adam bir polis. Bizim ulkede polise pek guvenilmez genelde ama adam anlatmis iste herseyi. Okuyunca ancak karar verebiliyor insan! Basarilar derslerinde! Okumaya devam!

 12. Gün Rasim says:

  Türkiye toplumunu olusturanlarin kimligi……Hanefi Avci’yi digerleri izlemeli.Tek basina kalirsa” ham” yapilir;yazik olur!Insan duyarligiyla,kurumlardaki yozlasmayi halkla paylasarak elzem olan yiginla sorunun üzerine gidilmesi gerektigini yazarak elestirisini yapmis bir vatandastir Hanefi Avci..Sadaka kültürüne kolay uyum gösteren -Fazil Say’in dedigi gibi yavsaklasmis halk-din sömürücülerinin fasist rejim özlemlerine ,referandumda “HAYIR”diyerek ket vurabilir.Toplumun önünde,aydinliga giden son sapaktir bu referandum:toplumu olusturanlarin onurlarina sahip cikip “KOYUN” olmadiklarini göstermeleridir verecekleri “HAYIR” oyu..Demirtas’ta ,referanduma katilmayip AKP’nin elini güclendirme aptalligina düsmemeli!BDP’liler de referanduma katilip “hayir”oyuyla RTE’nin veFeto’nun heveslerini kursaklarinda birakmaya katkida bulunmalilar…

 13. duran says:

  sizin gibi değerli emniyet müdürlerine bu ülkenin ihtiyacı var sakın geri adım atmayın biz türk milleti olarak arkanızdayız.cesaretinizden dolayı sizi tebrik ederim.Bu cemaatin devletin içine çöreklenmesi 5-6 yıllık bi mesele değil bu 30 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Fethullah gülen mahkemelerde aklanmasına rağmen neden hala amerika da yaşıyor ülkesine geri dönmüyor . çünkü dönerse bütün gözler üzerinde olacaktır.

 14. nesli says:

  tebrikler gerçekleri yazmak cesaret ister..cesaretinden dolayı kutluyorum

 15. hasbi says:

  yaz yaz ben de bir ansiklopedi yazarım iftira attıktan sonra .delilsiz yaz kitap olsun oh ne iş.emniyete de bi ergenekoncu gerek.

 16. NECATİ says:

  GÜZEL Bİ KİTAP YAZILANLARDA ÇOK BÜYÜK İDDİALAR AMA BANA GÖRE HİÇDE PROBLEM DEİL DEVLETİN ÜST MAKAMLARINDA DİNİNİ İMANINI BİLMEYEN SOLCULAR OLACAĞNA ALLAH’I PEYGAMBERİ SEVEN GÜNAHIN NE OLDĞUNU BİLEN İNSANLARIN OLMASI ÇOK DAHA İYİDİR. fEYTULLAH GÜLENİN MÜSLÜMANLIKTAN BAHSEDİP KENDİSİNİN MÜSLÜMANLIKLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI YAZAN ”ADSIZ” YORUM YAPAN VVATANDAŞŞŞ FEYTULLAH GÜLENİ TANIII ARAŞTIR NELER YAŞADIĞNI BİL DAHA SONRA GEÇ O İNSAN HAKKINDA KONUŞ!! O 3 5 KİŞİ BUNLARIMI YAPMIŞ YAZAN KİŞİ DE KAFASINA GÖRE KONUŞMADAN ÖNCE CEMAATİN NE OLDUĞNU ARAŞTIRMASINI TAVSİYE EDERİM TÜRKİYEYİ BUZAMANA KADAR YÖNETENLER GEREK YARGIDA OLSUN GEREK HUKUKTA GEREKSE EMNİYET TE ONLARIN YAPITLARI SONUCUNDA TÜRKİYE MALİ DURUMDADA BÜROKRASİK DURUMDADA BU DURUMA GELDİ TÜRKİYEDE İÇ SAVAŞI BAŞLATAN KİMLERDİ??? BOŞWERRRRR ”HANİFİ” TAKMA KAFANI İSTERSE TÜRKİYEDE YASAMA YARGI VE YÜRÜTME ORGANLARI BÜTÜNÜYLE CEMAATİN ELİNDE OLSUN HİÇBİŞEY OLMAZ ONLAR ALLAH’INI PEYGAMBER’İNİ BİLEN VE PEYGAMBER’İNİN İZİNDE GİDEN İNSANLARDIR ZARAR GELMEZ KORKMAYIN….

  • MEHLİKA says:

   din istismar ediliyr. herkes sizin gibi düşünüyor büyük bir teslimiyet var sizler sorgulamıyorsunuz. çünkü cemaat üyelerine ALLAH ın sıfatlarından önce bu ögretiliyor . sorgulamamak . sorgularsanız ALLAH çarpar sizi ….

   • halil says:

    dini istismar edenler zannımca, insanların inancı gereği yaşayış biçimlerini eleştiren , yargılayan ve hesaba çekmek isteyen zihniyete sahip insanlardır diye düşünüyorum. Mehlika bize şu öğretildi mesela : insanlar hakkında suizan etmeyin. Mesela sen bütün cemaat mensuplarından haklarını helal etmelerini istemen gerekir ki, kul hakkı ile Hakkın huzuruna gitmeyesin..
    dikkat edin asıl olanı görmeye çalışın….

 17. Kolonyali says:

  Kimse kimseyi carpmaz Mehlika. Onu da nerden cikariyorsun? Cemaat icinde öyle seyler ögretilmez. Bilmeden atiyorsunuz kuru SIKI. Bizim insanimizin en büyük eksigi iste bu; bilen de konusur, bilmeyen de. Türkiye gündemini mesgul edecek en mantiksiz bir fikir de atsaniz, birkac gün sonra Türkiye ikiye bölünür. Kimi bu akil disi iddianiza canla basla sarilir, kimi ise yanlisligini anlatmaya calisir. Hanefi AVCI da olsa, cemaatin icine girmeden, biliyormus gibi 3. sahislardan aldigi bilgiyi satmaya kalkismasi cok yanlis. Ama o yanlislar zincirinin zaten bir halkasi oldugu icin etkilenmez yalanlardan..

 18. kartal says:

  hanefi avci gibi degerli vatan severleri harcamaya cok alisik milletiz eyyy türk halki uyan artik bu vatan kolaylikla kurulmadi cumhuruyetimizi el birlik koruyalim is isten gecmeden ve vatan parcalanmadan degerlerimize sahip cikalim

 19. M. SALİH ÖZBEY says:

  GÜLEN NE DEMEK İSTİYOR?

  HANEFİ AVCI’YA ÖLÜM MÜ BEĞENDİRİLİYOR?

  Hanefi AVCI’ nın ömür biçildi!
  Ne diyor Fetullah Gülen?
  Allah taksiratını af etsin?
  Kimin taksiratını?
  Kimler için böylesi dualar yapılır?
  Ölen ya da ölmek üzere olan insanlar için ‘
  Peki,
  Hanefi Avcı öldü mü?
  Ya da ölmek üzere olan ağır hasta mı?
  Hayır!
  Bu bir ölüm emri mi?
  Birilerine verilmek istenen mesaj mı?
  Neden olmasın!
  Olması için sebep o kadar çok ki!
  Hanefi Avcı hafife alınacak adam olmadığını, başta Fetullah Gülen ve tayfası çok iyi biliyorlar!
  Avcı, Cemaatin kirli çamaşırlarını tek tek ortaya dökecek!
  İddiaların hepsi de gerçek ve de belgeli.
  Kaçış yok!
  Cemaatin eli de armut toplayacak değil ya!
  Ayrıca Avcı öyle sıradan biri Boş adam olmadığı için iddialar, AKP ve Cemaati son derece rahatız ediyor !
  Yoksa
  Fetullah Gülen ve tayfası bu kadar tedirgin olmazdı!
  Hatta ötesi,
  Hanefi Avcı, beş yaşındaki çocukları güldürecek cinsten sözde bir suçlama ile Silivri Zindanlarına postalanmazdı!

  ALLAH TAKSİRATINI AF ETSİN NE DEMEK?

  O zaman Fetullah Gülen, neden Hanefi Avcı için, ‘ Allah taksiratını af etsin dedi?
  Eğer bu bir mesaj değilse ne ?
  Ölüm emri değilse, ne manaya gelir bu taksirat işi?
  Hanefi Avcı’nın konuştukça, AKP ve cemaatin pislikleri ortaya çıkıyor!
  Avcı diğerlerine benzemiyor!
  Bildiği çok şey var!
  Cemaatin devleti nasıl işgal ettiği beldeleri ile anlatıyor!
  Kaçacak yer bırakmıyor!
  Halk da destek verip Hanefi Avcı’yı destekliyor!
  Yazdığı kitap, sahtelerine rağmen YOK satıyor!
  Ne diyor, Avcı?
  Başbakan, Ergenekon savcıları ile direk konuşuyor!
  Bu konuşmalar her halde hal hatır sorma iş değildir?
  Fetullah Gülen boş adam değil ki boş konuşsun!

  AVCI,
  SİLİVRİ ZİNDANINDAN ZOR ÇIKAR!

  EVET,
  Hanefi Avcı, Silivri zindanlarından sağ zor çıkar!
  Daha önce ki bir yazımda, Hanefi AVCI^’nın Silivri’ye tıkılmasının nedeninin, Avcı’ya susturmak olduğunu belirtmiştim!
  İşte olanlar ortada!
  Hanefi Avcı, Silivri Zindanına tıkıldıktan sonra olanlar!
  34 yıl sol ve Etnik sol ile mücadele eden, Hanefi Avcı gibi bir emniyet müdürü, sol bir örgüte yardım, yataklık suçlaması ile tutuklanıyor!
  Olacak iş mi kimse söylenmesin, AKP’nin devlet anlayışı böyle!
  Kişilere işkence yöntemi böyle!
  Bakınız,
  Ne diyor,. Fetullah Gülen, Avcı’nın mumu yatsıya kadar yanar!
  Referandum için ne demişti?
  Mümkün olsa ölüleri mezardan çıkarıp EVET dedirtsek’
  Referandumda ölülerin ne kadarı Oy kullandığını da gün gelir, öbür dünya ya gitmeden öğreniriz elbette!
  Görülecektir ki,
  Ergun POYRAZ’IN başına gelenlerin, tıpkısını aynısı,
  Hanefi Avcı’nın başına gelecek! Tabii yaşar ve de yaşatılırsa!

  HANEFİ AVCI İŞKENCEDE!

  Evet,
  Hanefi Avcı, beklendiği gibi, Psikolojik işkence ile ölüme hazırlanıyor!
  Hanefi AVCI, merkeze alınması gönüllü olarak, dilekçe verip, Eski Şehirde ki makamından ayrılmasından tam, 28 gün sonra, boşalttığı makamında arama yapılıyor!
  Aramada 24 dinleme kaseti bulunuyor!
  Üstelik Avukatsız !
  Hanefi Avcı gibi bir emniyet müdürü, makamından ayrılırken, ‘DİNLEME’ kasetlerini unutacak öyle mi?
  Kim inanır/ inandı buna?
  Yandaş liboş keresteler bile inanmıyor bu tezgâha!

  BU GÜN DİNLENEN KEDİLER
  HANEFİ AVCI İÇN KAPLAN KESİLDİLER!

  Bakınız insanlar bu kadar ahlaksız ve ikiyüzlü olabilirler!
  AKP ve cemaat sarmalındaki, iktidar tarafından yatak odaları bile dinlenenler, bu güne kadar, yasalara aykırı olarak ayyuka çıkmış telefon dinlemelerine gıklarını çıkarmazken, Hanefi AVCI’ nın makamında çıkan dinleme kasetleri için, savcılıklarda ki şikâyet kuyruğuna girmelerindeki düzenbazlıkları, yalakalıklarında, insanlıkla ilgisi var mı?
  Hele Hürriyetin yeni Taklacı, Genel Yayın müdürü, Enis Berberoğlu gibi hödüklerin, ülkede gazeteleri okunmaz paçavralar haline dönüştürme açısından önemli sebep olduğunu da bu sayede görüyoruz!

  SONUÇ;
  Aha buradan söylüyorum; Pelsinvanya gelen, Hanefi Avcı için,
  ’Allah TAKSİRATINI’ af etsin sözünün,
  Dinli-Dinsiz herkes bilir ki,’Ölmüş ya da ölecek insanlar, için kullanılan temenni duasıdır!
  Bilmem anlatabildim mi?

Yorum yapın yada içinizi dökün rahatlayın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: